VỀ THƯƠNG MẠI VIỆT

16/11/2015

SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THƯƠNG MẠI VIỆT - THUONGMAIVIET.COM.VN

Sàn được xây dựng trên mô hình kinh doanh thương mại điện tử, là cầu nối giữa các doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C), là nơi trao đổi thông tin, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, là nơi mua, bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho mọi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; củng cố uy tín của doanh nghiệp thông qua việc sử dụng các dịch vụ trực tuyến trên sàn.

Doanh nghiệp được quảng bá thông tin, kết nối với cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng thông qua việc giao dịch trên thuongmaiviet.com.vn

 

SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT

Sàn thương mại điện tử www.thuongmaiviet.com.vn

- Sàn TMĐT thuongmaiviet.com.vn được xây dựng trên mô hình kinh doanh thương mại điện tử, là cầu nối giữa các doanh nghiệp với doanh nghiệp

(B2B), giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C), là nơi trao đổi thông tin, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, là nơi mua, bán sản phẩm,

hàng hóa, dịch vụ cho mọi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; củng cố uy tín của doanh nghiệp thông qua việc sử dụng các dịch vụ trực tuyến trên sàn.

- Các doanh nghiệp tham gia vào Sàn TMĐT thuongmaiviet.com.vn được hưởng các chính sách sau:

- Doanh nghiệp được quảng bá thông tin, kết nối với cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng thông qua việc giao dịch trên Sàn TMĐT thuongmaiviet.com.vn

- Được hỗ trợ tư vấn về mặt kỹ thuật, thiết kế, xử lý hình ảnh, đăng thông tin sản phẩm và các giao dịch khác trên Sàn TMĐT thuongmaiviet.com.vn

- Tham gia vào các lớp đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo về lĩnh vực TMĐT nhằm nâng cao kiến thức và kinh nghiệm;

- Những doanh nghiệp chưa có website sẽ được tư vấn xây dựng các Website riêng cho doanh nghiệp với giá cả hợp lý.